Category

Life

To’g’ri yozish qiyinmi?

Yozuv bu inson fikr-mulohazalarining tartibga solingan shaklidir. Kitoblar, jurnallar, gazetalar asosini minglab qator yozuvlar tashkil etadi. Olim va allomalar ham o’z bilim va tajribalarini kelajak avlodga yetkazishda yozuvni eng samarali usul deb bilganlar. Hozirgi kunda kompyuter, internet, shuningdek ijtimoiy tarmoq va messenjerlar ko’pchilik hayotiga kirib keldi. Endi biror ma’lumotni yetkazish uchun qog’oz qoralab, xat yozib…

Read More