Date Archives

Iyun 2016

To’g’ri yozish qiyinmi?

Yozuv bu inson fikr-mulohazalarining tartibga solingan shaklidir. Kitoblar, jurnallar, gazetalar asosini minglab qator yozuvlar tashkil etadi. Olim va allomalar ham o’z bilim va tajribalarini kelajak avlodga yetkazishda yozuvni eng samarali usul deb bilganlar. Hozirgi kunda kompyuter, internet, shuningdek ijtimoiy tarmoq va messenjerlar ko’pchilik hayotiga kirib keldi. Endi biror ma’lumotni yetkazish uchun qog’oz qoralab, xat yozib…

Read More

40 Inspirational Magazine Designs That You Should See

Good news, everyone! There’s a report on TV with some very bad news! Then we’ll go with that data file! Daylight and everything. If rubbin’ frozen dirt in your crotch is wrong, hey I don’t wanna be right. Just once I’d like to eat dinner with a celebrity who isn’t bound and gagged. I am…

Read More

Creating a New Typeface For Your Next Project

Good news, everyone! There’s a report on TV with some very bad news! Then we’ll go with that data file! Daylight and everything. If rubbin’ frozen dirt in your crotch is wrong, hey I don’t wanna be right. Just once I’d like to eat dinner with a celebrity who isn’t bound and gagged. I am…

Read More

Sketching a Monster Made by Stone From Scratch

Good news, everyone! There’s a report on TV with some very bad news! Then we’ll go with that data file! Daylight and everything. If rubbin’ frozen dirt in your crotch is wrong, hey I don’t wanna be right. Just once I’d like to eat dinner with a celebrity who isn’t bound and gagged. I am…

Read More

Designing a Physics Based

Good news, everyone! There’s a report on TV with some very bad news! Then we’ll go with that data file! Daylight and everything. If rubbin’ frozen dirt in your crotch is wrong, hey I don’t wanna be right. Just once I’d like to eat dinner with a celebrity who isn’t bound and gagged. I am…

Read More

Coolest Typo Gift

Good news, everyone! There’s a report on TV with some very bad news! Then we’ll go with that data file! Daylight and everything. If rubbin’ frozen dirt in your crotch is wrong, hey I don’t wanna be right. Just once I’d like to eat dinner with a celebrity who isn’t bound and gagged. I am…

Read More

Should Read Before Go Out

Good news, everyone! There’s a report on TV with some very bad news! Then we’ll go with that data file! Daylight and everything. If rubbin’ frozen dirt in your crotch is wrong, hey I don’t wanna be right. Just once I’d like to eat dinner with a celebrity who isn’t bound and gagged. I am…

Read More

Get Ready And Pack Your Bag For A Real Trip

Good news, everyone! There’s a report on TV with some very bad news! Then we’ll go with that data file! Daylight and everything. If rubbin’ frozen dirt in your crotch is wrong, hey I don’t wanna be right. Just once I’d like to eat dinner with a celebrity who isn’t bound and gagged. I am…

Read More

Runaway A Road Adventure

Good news, everyone! There’s a report on TV with some very bad news! Then we’ll go with that data file! Daylight and everything. If rubbin’ frozen dirt in your crotch is wrong, hey I don’t wanna be right. Just once I’d like to eat dinner with a celebrity who isn’t bound and gagged. I am…

Read More

All In Our Head

Good news, everyone! There’s a report on TV with some very bad news! Then we’ll go with that data file! Daylight and everything. If rubbin’ frozen dirt in your crotch is wrong, hey I don’t wanna be right. Just once I’d like to eat dinner with a celebrity who isn’t bound and gagged. I am…

Read More